Skip to main content Skip to main navigation

Seure konkurrensutsatte sina försäkringar med hjälp av en mäklare – resultatet blev tydliga besparingar

Som bemanningsföretag är Seures viktigaste resurs dess anställda. Vid försäkringen av bolagets verksamhet betonas personförsäkringar, medan egendomens andel är mindre än i många andra branscher.

När det var dags för Seure att konkurrensutsätta försäkringarna i enlighet med upphandlingslagen, konstaterade man att det samtidigt vore bra att göra en grundlig kartläggning av risker och en bedömning av försäkringarnas omfattning. Man ville utveckla och konkurrensutsätta försäkringsskyddet som en helhet, vilket ledde till att man vände sig till sakkunniga inom området. Söderberg & Partners hade glädjen att få visa sin kompetens.

Seures personalchef Aki Ahlroth och byråchef Anu Peusaari är mycket nöjda med resultatet av samarbetet. Enligt dem gick den professionellt skötta försäkringsanalysen och konkurrensutsättningen smidigt och de gav även upphov till det viktigaste resultatet, dvs. kostnadsbesparingar vid uppköp av försäkringar.

– Kontakten var problemfri. Tidtabellerna höll och man svarade snabbt på meddelanden. Om det var någon detalj eller grund som vi inte förstod, redde mäklaren ut frågan, beskriver Peusaari, som fungerade som kontaktperson hos Seure.

Samarbetet med mäklaren ökade även förståelsen inom det egna företaget

Konkurrensutsättningen av försäkringsskyddet började med Söderberg & Partners försäkringsanalys, som man gick igenom med Seures ledning. Med hjälp av försäkringsanalysen fick bolaget en helhetsbild av sitt nuvarande försäkringsskydd och kunde diskutera förändringsbehov med sin försäkringsmäklare. Därefter konkurrensutsatte mäklaren Seures hela försäkringsskydd.

Enligt Ahlroth och Peusaari kan försäkringsprinciper och kontantprinciper vara svårbegripliga när man inte själv arbetar med försäkringar. De tycker emellertid att deras egen förståelse för försäkringshelheten har ökat medan de har arbetat med försäkringsmäklaren.

– Mäklaren har gett grundliga svar även på många sådana frågor som vi inte ens förstod att ställa. Vid behov har mäklaren även konsulterat sina kunniga kolleger, konstaterar Ahlroth.

Seure Henkilöstöpalvelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy grundades år 1990 och ägs av Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Samkommunen HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Grankulla stad, Vantaan tilapalvelut, Koulutuskuntayhtymä Omnia, A-tulkkaus Oy samt Espoo Catering Oy. Bolagets omsättning är över 127 miljoner euro (år 2019) och det förmedlar arbetstagare till sina ägare i allt från endagsvikariat till flera månader långa anställningar. Seure sysselsätter över 15 000 aktiva arbetstagare på cirka 3 600 arbetsplatser. Vanligtvis arbetar Seures anställda på daghem, skolor, sjukhus och hälsovårdsstationer.

www.seure.fi

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us