Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringsmäklaren är inte endast en konkurrensutsättare

Enligt ett gammalt uttryck är försäkringen världsekonomins smörjmedel. Utan försäkringar kunde många företag inte växa lika snabbt eller så skulle de kanske inte existera alls på grund av alltför stora ekonomiska risker.

Som produkt är försäkringen en relativt abstrakt och komplex anskaffning. Den som köper försäkringen har ofta inte nödvändig sakkunskap eller erfarenhet för att helt förstå vad man egentligen köper. Köparen är expert inom sin egen bransch och inte på försäkringar. När de skaffat försäkringsskydd säger många att man bara kan hoppas att försäkringarna även ersätter något om en skada inträffar.

Därför är också många missnöjda med sina försäkringar just i skadesituationer. De har helt enkelt inte märkt att någon egendom eller situation inte var försäkrad i den bemärkelse som de trodde. Detta leder till besvikelse, vilket är en helt naturlig reaktion.

Försäkringsmäklaren kommer med i bilden

Försäkringsmäklarnas skrå representerar för många ännu felaktigt en grupp som prutar ner priset på försäkringar och sedan är arbetet gjort. Detta stämmer inte alls i dagens värld.

Numera arbetar försäkringsmäklare allt mer som kundernas strategiska partner och viktiga rådgivare. Majoriteten av mäklarna samarbetar med kunderna under flera års tid eller till och med i årtionden. De har ett mycket konfidentiellt förhållande till sina kunder, och de är också mycket insatta i kundens affärsverksamhet och bransch.

Deras uppgift är att vara experter på försäkringar och hjälpa sin kund att välja bästa möjliga skydd för företaget.

Den bästa skadan är den som inte finns

Den bästa skadan är naturligtvis den som aldrig inträffar. Därför arbetar försäkringsmäklare mer övergripande även med kundernas riskhantering. De gör bedömningar, sammanfattningar och riskprofiler även om sådana risker som inte traditionellt försäkras. Det är viktigt att vara medveten om riskerna även när de inte kan försäkras.

Då kan man även vidta flera förebyggande åtgärder. De enklaste åtgärderna är sådana som förhindrar olycksfall. Inga bananskal lämnas på golvet så att någon kan halka på det.

Försäkringsmäklaren kan emellertid också peka ut till exempel områden där företagets pensionsförsäkringsbolag kunde stöda företaget bättre vad gäller arbetshälsan. Försäkringsmäklaren kan hjälpa företaget säkerställa att personalens försäkringar är på lämplig nivå, så att de snabbt kan ta sig till företagshälsovården och hem för att återhämta sig. Och så vidare.

Hur sov du den senaste natten?

Det må vara en kliché, men det är sant: Det viktigaste försäkringsmäklaren kan ge sin kund är sinnesro och bra nattsömn.

Om du alls är osäker på om dina egna kunskaper om försäkringar är tillräckliga eller om försäkringsbolagets representant ändå bara har sitt eget försäljningsmål i tankarna när ni går igenom ditt försäkringsskydd, lönar det sig att överväga anställningen av en försäkringsmäklare.

Det viktigaste är att ditt försäkringsskydd är rimligt, dvs. att du inte över- eller underförsäkrar dina risker. När din mäklare verkligen sätter igång kan du även spara pengar vid sidan om.

Fem skäl att överväga anlitande av en försäkringsmäklare

  1. Du kan vara säker på att riskerna med din verksamhet är kartlagda och beaktade.
  2. Du vet vad du har försäkrat och inte försäkrat.
  3. Du hittar en lämplig lösning även för sådana försäkringsbehov som ett enskilt försäkringsbolag inte nödvändigtvis kan svara på.
  4. Du kan vara försäkrad om att dina lagstadgade försäkringsskyldigheter uppfylls i alla länder där du har verksamhet.
  5. Du har alltid stöd av en rådgivare, som du kan ringa till och be om råd.

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us