Skip to main content Skip to main navigation

Skadeanmälan

Med oss kan ni göra en skadeanmälan utan krångel. Gör en skadeanmälan gällande resor, transport, fordon eller annat. När vi tagit emot er skadeanmälan begär vi in eventuell ytterligare nödvändig information och ser sedan till att ni får rätt ersättning utbetald.

Olyckor kan ske utan förvarning, och när det händer behöver den försäkrade kunnig förhandlingsexpertis på sin sida.

Vi vägleder er genom skadeanmälansprocessen och hjälper er vid behov med överklaganden och klagomål gällande ersättningsbeslut. Vi står vid er sida i alla diskussioner med ert försäkringsbolag gällande ersättningar efter skadeanmälan.

Vi bevakar er skadeanmälan under hela processen så att ni kan fokusera på att driva er kärnverksamhet.