Skip to main content Skip to main navigation

Identifiering av försäkringsbara risker

Kartläggning av risker som bör försäkras, med aktuell försäkringssituation och försäkringsmöjligheter

Vi undersöker ert företags aktuella försäkringsskydd i förhållande till befintliga risker. Vi fastställer möjligheter till försäkringsskydd för dessa risker och ger ett utlåtande om ert aktuella försäkringsskydds kvalitet beträffande premier och utfärdade ersättningar. Vi undersöker noggrant om det finns några överlappningar eller luckor i ert försäkringsskydd. Vårt mål är att erbjuda det mest kostnadseffektiva och heltäckande försäkringsskyddet.

Är ni ett företag, en myndighet, en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt? Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er med försäkringar.

 

Beställ en försäkringsanalys