Skip to main content Skip to main navigation

Arbetsförmåner

Genom att erbjuda arbetsförmåner kan ni skapa en positiv bild av företaget som arbetsgivare. Dessutom kan arbetsförmåner öka arbetsprestationerna genom att främja de anställdas motivation och arbetsförmåga.

Söderberg & Partners arbetar för er, inte för försäkringsbolagen. Vi tar oss tid att undersöka era och er verksamhets unika risker och arbetar hårt för att hitta den lämpligaste lösningen.

Vi hjälper er förstå alla detaljer i er försäkringspolicy och undersöker också vilken täckningsnivå ni behöver. Så ni kan känna er säkra på att ni har rätt skydd. Vårt främsta mål är att skydda det som är viktigt för er.

Utlandsuppdrag

Vi kan hjälpa företag då de sänder ut anställda för arbete och verksamhet på kontor och företag i andra länder.

Läs mer

Multinationell pooling

Multinationell pooling är en metod som företag använder för att hantera risker i samband med arbetsförmåner runt om i världen.

Läs mer

Förvärvsgranskning för arbetsförmåner

Vid ett förvärv eller en fusion mellan två eller flera företag kan vi hjälpa till att anpassa arbetsförmåner och genomföra en försäkringsrevision.

Läs mer

Företagshälsovård

Alla anställda har rätt till företagshälsovård, oavsett anställningens art eller längd.

Läs mer

Lagstadgade arbetsförmåner

Som arbetsgivare är ni enligt lag skyldiga att uppfylla vissa krav gällande era anställda. Ta reda på vad ni bör tänka på när det gäller försäkringar för anställda och säkerhet på arbetsplatsen.

Läs mer

Försäkringshantering

Administrationen av företagets pensions- och försäkringslösningar kan vara komplicerad och tidskrävande.

Läs mer

Utformning av arbetsförmåner

Det finns vissa saker man bör tänka på vid utformningen av arbetsförmånernas format och täckning.

Läs mer

HR-rådgivning

Vi kan hjälpa er med personalrelaterade frågor och sådant ni behöver tänka på för att följa marknadspraxis som arbetsgivare.

Läs mer