Trafik- eller fordonsskada

Berätta i formuläret så exakt och noggrant som möjligt om skadan. I så fall kommer vi förmodligen att störa dig mindre med ytterligare frågor. Anmäl personskador direkt till ditt försäkringsbolag.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Kontaktinformation

Skada

Ange som DD/MM/ÅÅÅÅ

Förare och fordonsinformation

Ange som 040123456

Motpartsinformation

Ange som 040123456

Övrigt

Bilagor

Du kan lägga till flera filer samtidigt genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du väljer filer. Du kan lägga till upp till 6 filer med en total storlek på 12 MB. Du kan minska storleken på filerna genom att komprimera dem eller bifoga bilderna till till exempel en pdf- eller word-fil.

Genom att skicka formuläret samtycker du till att vi behåller den information du lämnar och lämnar över den för att vid behov kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser till personer inom vår koncern, försäkringsbolag, tjänstepensionsinstitut, FPA, vårdgivare, kundgemenskaper och de personer som nämns i kungörelsen. Vid behov kan vi även lämna över information till behöriga myndigheter för att uppfylla mäklarföretagets rättsliga skyldigheter. Vi lagrar information så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med användningen eller så länge det finns en laglig skyldighet att lagra den. Vi kan komma att lagra t.ex. viss transaktionsinformation eller korrespondens tills tidsfristen för att göra anspråk på den transaktionen löper ut. Vi raderar personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dem på de grunder som nämns ovan.Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info.finland@soderbergpartners.com.