Skip to main content Skip to main navigation

Visio & arvot

Visio & arvot

Visio

Neuvontapalveluidemme ja tuotteidemme avulla asiakkaamme ovat aina askeleen edellä. Heidän käytössään olevat ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja heillä on mahdollisuus hallita liiketoimintansa riskejä.

Arvot

Yritysfilosofiamme kolme kulmakiveä ovat avoimuus, analyysi sekä henkilökohtainen neuvonta.

Avoimuus

Olemme täysin avoimia palkkioidemme suhteen.

Sinä saat hyötyjä palvelujemme käytöstä - sekä saamasi tuoton että ajan suhteen, jonka käytät säästöihisi ja vakuutuksiisi. Vastineeksi me olemme täysin avoimia palvelujemme hinnoista. Avoimuutemme ansiosta voimme valikoida sopivimmat ratkaisut koko markkinaportfoliosta.

Analyysi

Olemme yksi analyysin toimialajohtajista.

Neuvontapalvelujemme tukena meillä on yksi toimialan johtavista analyysiosastoista. Arvioimme jokaisen ratkaisun liikennevalojärjestelmän perusteella. Näin pystymme valitsemaan asiakkaillemme parhaat eläkeratkaisut, strukturoidut sijoitustuotteet, rahastot ja vakuutukset.

Henkilökohtaisuus

Panostamme paljon henkilökohtaiseen neuvontaan.

Suosituksemme perustuvat aina omiin yksilöllisiin tarpeisiisi ja olosuhteisiisi, edustatpa listattua suurta cap-rahastoa tai sijoitat rahastoihin yksityisesti. Ensitapaamisesta alkaen saat meillä oman henkilökohtaisen neuvojan, joka tuntee tavoitteesi ja toiveesi.

Asiakastyytyväisyys

Jos haluat olla tyytyväinen saamaasi rahoitusneuvontaan, ota kumppaniksesi Söderberg & Partners.

Pyrimme aina kehittymään työssämme. Siksi selvitämme säännöllisesti kyselytutkimusten avulla, mitä asiakkaamme ajattelevat meistä ja tarjoamistamme palveluista. Tulokset puhuvat puolestaan: Jos haluat olla tyytyväinen saamaasi rahoitusneuvontaan, ota kumppaniksesi Söderberg & Partners.

Maailmanluokan asiakastyytyväisyyttä!

Sinun ei tarvitse luottaa pelkästään meidän sanaamme, että tarjoamme markkinoiden johtavaa neuvontaa. Asiakastutkimustemme mukaan toimintamme on maailmanluokkaa, koska edustamme perinteisiä arvoja ja meitä on helppo lähestyä. Lisäksi asiakkaamme ovat yhtä mieltä siitä, että luomme selkeää lisäarvoa ja ymmärrämme heidän ainutlaatuisia tarpeitaan.

94 % asiakkaistamme suosittelee meitä ystävilleen ja kollegoilleen
90 % asiakkaistamme on sitä mieltä, että kanssamme on helppo asioida
76 % asiakkaistamme on sitä mieltä, että olemme toimialan innovaattoreita

Nro 1 SKI:n mukaan

Asiakastyytyväisyyttä mittaavan SKI:n (Svenskt Kvalitetsindex) vuosittainen kyselytutkimus on nyt päättynyt ja tulokset on julkaistu.
Söderberg & Partners on ykkössijalla seitsemättä kertaa!

Laatutyötä

Monilla Söderberg & Partnersin osastoilla työskennellään suoraan laadun eri osa-alueiden parissa. Tärkeimpiä ovat toiminnallinen erityisosaaminen, sisäinen laadunhallinta, riskienhallinta ja sisäinen auditointi. Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa työmme korkea laatu asiakkaillemme. Yksi keino työn laadun mittaukseen on asiakastyytyväisyysindeksi niin yksilön kuin yrityksen tasolla. Se sisällytetään neuvojan työn arviointiin.

Toiminnallinen erityisosaaminen
Toiminnallinen erityisosaaminen on Söderberg & Partnersin kaikkien toimintojen perusta. Söderberg & Partnersin määritelmä toiminnallisesta erityisosaamisesta on ”asiakkaiden tarpeiden kohtaaminen jatkuvasti kehittymällä ja tarjoamalla parhaita tuotteita ja palveluja mahdollisimman resurssitehokkaasti”. Näihin pyrkimyksiin sisältyy parhaiden käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto asiakastyytyväisyyden takaamiseksi.

Menetelmän neljä vaihetta voat:

  • Nykytilanteen analyysi
  • Toivottu tilanne
  • Käyttöönotto
  • Seuranta & Partnersilla on neljä avainprosessia: asiakassovittelu, suunnittelu ja hallinto, yksilöllinen neuvonta sekä uusiin tarpeisiin/ongelmiin reagointi.


Ulkoisen compliance-toiminnon lisäksi Söderberg & Partnersilla on sisäinen laadunvarmistusyksikkö,
jonka tarkoituksena on varmistaa neuvontapalvelujen laatu. Söderberg & Partnersin neuvojia vaaditaan dokumentoimaan neuvontatapaamisten sisältö. Tapaamisen jälkeen dokumentit siirretään Söderberg & Partnersin tietojärjestelmään. Kaikki neuvontadokumentit arkistoidaan digitaaliseen tietokantaan, jonka hallinta on tietyiltä osin automaattinen.

Laatu varmistetaan manuaalisesti kymmenestä valikoidusta neuvontatilanteesta kvartaalia ja neuvojaa kohden. Samalla tarkastetaan myös, että neuvoja on dokumentoinut antamansa neuvot riittävän tarkasti. Laadunvarmistuksen tulos on suoraan yhteydessä neuvojan palkkioon.

Sisäinen laadunvarmistus on tärkeä osatekijä, jotta liiketoimintaa pystyy jatkuvasti parantamaan. Yrityksen neuvontapalvelujen käsikirjaa päivitetään säännöllisesti lisäämällä siihen parhaita käytäntöjä, jotta se voisi toimia neuvojan työvälineenä asiakastyössä. Sisäisen laadunvarmistuksen eri vaiheet kuvataan seuraavassa.

 

Söderberg & Partnersilla on riippumaton keskitetty riskienhallinta- ja valvontatoiminto. Toiminto antaa hallitukselle ja johdolle tietoa yhtiön riskeistä ja analyysejä riskin kehityksestä. Tarpeen tullen se ehdottaa muutoksia toimintaohjeisiin ja prosesseihin. Tunnistamalla riskialueita ja ehdottamalla mahdollisia toimenpiteitä Söderberg & Partners hallinnoi ja parantaa jatkuvasti riskitilannettaan.

Söderberg & Partners minimoi myös operationaalisia riskejään laatimalla ja ottamalla käyttöön vaadittavat säännöt, ohjeet ja suositukset liiketoiminnan eri osille noudattamalla sen toimintaa hallitsevissa säädöksissä, asetuksissa ja yleisissä ohjeissa annettuja määräyksiä johdon ja työntekijöiden tietovaatimuksista ja ottamalla liiketoiminnalleen vastuuvakuutuksen.

 

Sisäinen auditointi
Sisäinen auditointi on suoraan hallituksen alainen riippumaton auditointitoiminto. Se tekee riskeihin ja sääntöihin perustuvia auditointeja liiketoiminnan operationaalisista osista ja muista valvontatoiminnoista (riskienhallinta ja compliance-toiminnot).

 

Ota yhteyttä