Skip to main content Skip to main navigation

Suomen vakuutusmeklariliitto

Liiton toiminta-ajatuksena on toimia vakuutusmeklariyritysten valtakunnallisena yhdyssiteenä sekä edistää riippumatonta ja ammattitaitoista vakuutusmeklaritoimintaa Suomessa.

Suomen vakuutusmeklariliiton toiminta

  • Liiton hallitus seuraa aktiivisesti vakuutusmeklaritoiminnan yleistä kehitystä ja jakaa tätä tietoa jäsentensä hyödyksi.
  • Liitto hoitaa ulkoista tiedottamista välittämällä medialle ajankohtaista tietoa vakuutusmeklarin tehtävistä, palveluista sekä asiakkaille tuotettavasta lisäarvosta.
  • Liitto antaa lausuntoja viranomaisille ja tekee aloitteita meklaritoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.
  • Liitto osallistuu jäsentensä ammattitaidon kehittämiseen ylläpitämällä sisältöä ja perusteita vakuutusmeklaritutkintoon.
  • Liitto on perustajajäsenenä Suomen Vakuutustiedon kehittämissäätiössä, joka ylläpitää alan koulutustoimintaa.
Ota yhteyttä