Skip to main content Skip to main navigation

Tietoja voidaan luovuttaa asian ja/tai sopimusten toteuttamisen niin vaatiessa konsernimme sisällä, vakuutusyhtiöille, työeläkelaitoksille, Kelalle, terveyspalveluiden tuottajille, asiakasyhteisöille sekä kyseessä oleville henkilöille. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa myös toimivaltaisille viranomaisille meklariyhtiön laillisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin niiden säilyttämiseen on lakimääräinen velvollisuus. Saatamme mm. säilyttää tiettyjä tapahtumatietoja tai kirjeenvaihtoa, kunnes aikaraja korvausvaatimusten esittämiseen kyseisen tapahtuman kohdalla päättyy. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei edellä mainituilla perusteilla enää ole tarpeen.Voitte milloin tahansa peruuttaa suostumuksenne tietojenne käsittelyyn lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info-finland@soderbergpartners.com

Kiinni
Ota yhteyttä