Skip to main content Skip to main navigation

Hyvät työsuhde-edut sitouttavat työntekijöitä

3 helmikuuta · 2020

Sitouta työntekijöitäsi työsuhde-etujen avulla

Me autamme sinua hankkimaan työntekijöillesi kaikki lakisääteiset vakuutukset. Lisäksi neuvomme, miten valitset mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja kilpailukykyisen työsuhde-etujen kokonaisuuden henkilöstöllesi.

Työsuhde-etuja voi kertyä työntekijälle vuodessa satojen, jopa tuhansien eurojen arvosta. Toisaalta joistakin luontoiseduista on tullut niin vakiintunut ja kiinteä osa työsuhdetta, että niitä ei välttämättä mielletä työsuhde-eduiksi - kuten esimerkiksi yrityksen joulujuhla, mahdollisuus joustavaan työaikaan tai hinnaltaan edullisempi työpaikkalounas.

Houkuttele työnhakijoita ja tue henkilöstösi motivaatiota

Tavallisesti työsuhde-edut ovat työnantajien mielestä hyvä tapa parantaa yrityksen imagoa ja kilpailukykyä rekrytointimarkkinoilla. Työnhakijoiden kannalta työsuhde-etuudet eivät välttämättä ole tärkein kriteeri työpaikan valinnassa, mutta ne voivat olla hakijalle ratkaisevia silloin, kun on valittava kahden tasavertaisen työnantajan väliltä.

Työsuhde-edut voivat myös rakentaa yrityskuvaa. Esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia tarjoavat edut saattavat houkutella liikunnallisia työnhakijoita. Jos lakisääteinen työterveyshuolto on yrityksessä täydennetty lisäsairausvakuutuksella, se viestii työntekijöille, että heidän terveytensä on työnantajalle tärkeä.

Yrityskuvan rakentamisen lisäksi työsuhde-edut voivat edistää yrityksen pitkän aikavälin strategiaa. Kannattaa esimerkiksi arvioida, kumpi on viime kädessä hyödyllisempää; etsiäkö kaikkein kustannustehokkaimpia ratkaisuja ja valmistautua mahdolliseen sairauspoissaolojen lisääntymiseen, vai tarjotako laajempia työterveyspalveluja?

Työsuhde-edut ovat monella tavalla hyödyllisiä

Luontoisedut ovat työnantajalle hieman taloudellisempi tapa palkita työntekijöitä, sillä niistä ei aiheudu välillisiä työvoimakustannuksia. Sen sijaan työntekijälle ne ovat pääasiassa veronalaista tuloa, etenkin jos kyseessä on taloudellisesti merkittävä työsuhde-etu, kuten asunto- tai autoetu.

Työnantaja voi luonnollisesti tarjota myös monia ilmaisia työsuhde-etuja. Ne voivat helpottaa työntekijän arkielämää, vahvistaa työntekijän ja työnantajan keskinäistä luottamusta sekä heijastaa työnantajan joustavuutta. Tällaisia työsuhde-etuja voivat olla etätyö, joustavat työajat ja mahdollisuudet osa-aikatyöhön.

Työsuhde-edut tuovat monia hyötyjä sekä työnantajalle että työntekijälle, ja näistä hyödyistä on syytä jakaa tietoa. Uusia etuja harkittaessa työnantajan kannattaa neuvotella henkilöstön edustajien kanssa. Lisäksi on tärkeää kartoittaa työntekijöiden näkemyksiä työsuhde-eduista tekemällä säännöllisesti henkilöstökyselyjä. Yhteinen keskustelu työsuhde-eduista vaikuttaa myönteisesti työyhteisön ilmapiiriin ja varmistaa sitä, että työsuhde-etuja osataan arvostaa ja käyttää täysimääräisesti. Söderberg & Partnersin työsuhde-etujen asiantuntijat voivat auttaa yritystäsi myös silloin, kun haluat kertoa työntekijöille tarkemmin niistä työsuhde-eduista, joita heille tarjoat.

Ota yhteyttä