Skip to main content Skip to main navigation

Oletko vakuuttanut yrityksesi tietoturvan?

Entistä digitaalisemmassa maailmassa yrityksiä vaanivat riskitkin ovat digitaalisia - kuten joutuminen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Usein yrityksen palomuurit ja virustorjuntaohjelmistot ovat kunnossa. Riskin muodostavat kuitenkin myös puutteet liiketoimintaprosesseissa sekä työntekijöiden tottumukset tietoturvaan liittyen. Nämä ovat haavoittuvampia kyberhyökkäyksille kuin uskotkaan.

Tietoturvavakuutusten merkitys kasvaa koko ajan. Voisi sanoa, että nykypäivän liiketoiminnassa tietoturvavakuutus alkaa olla pakollinen. Erityisesti tämä pätee aloilla, joissa työskennellään tietojärjestelmien kanssa - ja milläpä alalla ei työskennellä nykyisin.

Miksi tietoturvavakuutus on hyvä ajatus?

Yritysten tietojärjestelmissä olevan tiedon luottamuksellisuus on kasvanut digitalisaation myötä. Samaan aikaan tietojärjestelmiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy jatkuvasti. Yhä useamman yrityksen liiketoiminta on täysin riippuvaista tietojärjestelmistä ja tetoturvavahingot voivat aiheuttaa paitsi vakavia seurauksia liiketoiminnalle myös huomattavia mainehaittoja.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tiukensi vuonna 2018 esimerkiksi asiakkaista kerättyjen henkilötietojen käsittelyä. Tietoturvaloukkauksista tulee ilmoittaa nopeasti rekisteröidyille henkilöille sekä viranomaisille. Tietoturvavahinkojen selvittämisestä, tietojen palauttamisesta ja tietojärjestelmien puhdistamisesta voi syntyä yritykselle huomattavan suuria asiantuntijakuluja.

Mitä tietoturvavakuutus korvaa?

Tietoturvavakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet

  • tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta
  • haittaohjelmasta
  • tietojen varastamisesta
  • inhimillisestä virheestä
  • palvelunestohyökkäyksestä.

Yrityksen tietojärjestelmäksi katsotaan yrityksen omistamat ja hallinnoimat tietojärjestelmät, tiedot ja ohjelmistot. Vakuutusturva voidaan laajentaa kattamaan myös yrityksen ulkoistamien IT-palveluiden toimittajien palveluista yritykselle aiheutuneet vahingot.

Tietoturvavakuuttaminen on yksityiskohtaista työtä

Tietoturvavakuutusten hankinnassa joudutaan tavallisesti käyttämään pitkiä kartoituslomakkeita, joiden täyttämien on työlästä ja hidastaa kilpailutusta. Meidän kauttamme saat portfolioratkaisun, jossa vakuutusturva on etukäteen määritelty ja kilpailutettu.

Tarjoamme ratkaisua vakuuttajan kanssa etukäteen määritellyille toimialoille ja hintaan vaikuttaa yrityksen toimiala sekä liikevaihto. Portfoliovakuutuksen saamisen edellytyksenä on, että vakuuttajan määrittelemät vähimmäisehdot yrityksen toiminnasta ja tietoturvasta täyttyvät. Prosessi on kuitenkin huomattavasti kevyempi kuin normaali tietoturvavakuutushankinta.

Ota yhteyttä